Što je Bowen terapija?


Povezuje fiziološke reakcije kao što su aktivnost mozga,srca, znojenje, disanje, pažnja, koncentracija, smanjuje tjeskobu, negativni utjecaj stresa, općenito dovodi organizam u funkciju.

Više o Bowenu
Close ()