Urođene mane i medicinski uvjeti

Manje od 1% djece koja imaju problema s noćnim mokrenjem u krevet imaju medicinsko objašnjenje za njihov problem, kao što su infekcija mokraćnog sustava, dijabetes, veličina mjehura, abnormalni živci u mjehuru, urođene mane itd.

Ako 4 tjedna tretmana mokrenja u krevet Bowen terapijom ne rezultira smanjenjem ili bilo kojom promjenom u obrascu mokrenja u krevet, tada postoji neki medicinski ili emocionalni problern koji se treba istražiti.

Terapeut tada treba uputiti dijete liječniku opće prakse koji ih može uputiti pedijatru ili nekom drugom stručnjaku.

Close ()