O centru

Centar za savjetovanje i podršku u razvojnim odstupanjima – Marija Klarić

U Centru za savjetovanje i podršku u razvojnim odstupanjima bavimo se prevencijom, dijagnostikom i podrškom kroz oporavak različitih razvojnih teškoća. Naglasak stavljamo na detektiranje i tretiranje uzroka problema i segmentarnu terapiju umjesto čitanja zajedničkog nazivnika skupa simptoma.

Prvi korak: Testiranje refleksa
Otvoreni smo za sve generacije i teškoće, u prvom redu u radu s djecom. Prvi je i najvažniji korak našeg programa dijagnostika koja se bazira na testiranju primitivnih refleksa i utvrđivanju neurološkog statusa. Već se u tom koraku koristi tehnika rada na fasciji, kao i tehnika neurosenzonomotoričke integracije refleksa.

Drugi korak: Poticanje osjetila

Uzimajući u obzir nalaz – postavljamo startnu točka programa po kojoj svaka osoba napreduje u svom tempu. Druga točka programa poticanje je nedoraslih osjetila – bilo da se radi o osjetu sluha, njuha, dodira, okusa ili vida, pacijent se izlaže raznim poticajnim ili susprežućim vježbama koje djeluju na sazrijevanju spornog osjetila.

Treći korak: Razvoj vještina

Treća točka programa predškolski je program gdje se radi na poticanju razvoja predakademskih i akademskih vještina. Radimo vježbe grafomotorike, bilo kroz pasivnu gimnastiku ili samostalan rad, potom imitaciju ili poticanje putem svih osjetila i, napokon, tehnike čitanja i pisanja te vježbe kodiranja, koje utječu na kvalitetu vještina potrebnih za uključenje u sustav redovnog odgoja i obrazovanja.

Jedinstvene metode, jedinstveni rezultati

Od samog početka tretmana neizostavna je fizikalna terapija koja uključuje manualne terapijske metode – Emmett tehniku otpuštanja mišićne i fascijalne napetosti. Također, kao osnovni alat rada na fasciji, koristimo Bowen metodu koja upotrebljava specifične pokrete na mekom tkivu s ciljem rješavanja raznih biomehaničkih poremećaja.

Specifičnost je ovog centra dijagnostički pristup i rješavanje neuroloških problema adekvatnim kineziološkim metodama i metodama fizikalne terapije, u pratnji svakodnevnog terapijskog rada i programa koji nudi podršku kroz rehabilitiranje specifičnih teškoća.

Ono po čemu smo posebni jest savjetovanje i podrška roditeljima. To znači razjašnjavanje i približavanje specifičnosti problema roditelju – edukacija o specifikaciji problema, kako bi napredak bio sveobuhvatan i optimalno pratio prirodni potencijal osobe kojoj je program namijenjen.

Edukacija

Certificirani Bowen terapeut,
The Bowen School for Healthcare Professionals

Kontakt

Addresa
Krajiška ulica 30
10 000 Zagreb

email
bowen.centar@outlook.com

Društvene mreže
Facebook

Close ()